แปลงสกุลเงิน Canadian Dollar (CAD)

เป็น
อัตรา: 0.7595025944
แปลงจาก Canadian Dollar (CAD) เป็น US Dollar (USD)
0 CAD = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง