แปลงสกุลเงิน Canadian Dollar (CAD)

อัตรา: 0.7735075903
แปลงจาก Canadian Dollar (CAD) เป็น US Dollar (USD)
1 CAD = 0.7735075903 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง