อัตราแลกเปลี่ยน TRX เป็น CNY

อัตรา: 0.61852289506381
แปลงจาก TRON (TRX) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 TRX = 0.61852289506381 CNY

Get Free Account to Buy / Sell TRON(TRX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง