อัตราแลกเปลี่ยน SHIB เป็น CHF

อัตรา: 0.000022340155
แปลงจาก Shiba Inu (SHIB) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 SHIB = 0.000022340155 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Shiba Inu(SHIB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง