อัตราแลกเปลี่ยน PAXG เป็น QNT

อัตรา: 25.522206537083
แปลงจาก PAX Gold (PAXG) เป็น Quant (QNT)
1 PAXG = 25.522206537083 QNT

Get Free Account to Buy / Sell PAX Gold(PAXG)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง