อัตราแลกเปลี่ยน PAXG เป็น BTC

อัตรา: 0.053082342505156
แปลงจาก PAX Gold (PAXG) เป็น Bitcoin (BTC)
1 PAXG = 0.053082342505156 BTC

Get Free Account to Buy / Sell PAX Gold(PAXG)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง