อัตราแลกเปลี่ยน JPY เป็น HIFI

อัตรา: 0.0093768270971587
แปลงจาก Japanese Yen (JPY) เป็น Hifi Finance (HIFI)
1 JPY = 0.0093768270971587 HIFI

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง