แปลงสกุลเงิน Indian Rupee (INR)

เป็น
อัตรา: 0.0141448456
แปลงจาก Indian Rupee (INR) เป็น US Dollar (USD)
0 INR = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง