แปลงสกุลเงิน Indian Rupee (INR)

อัตรา: 0.0136081043
แปลงจาก Indian Rupee (INR) เป็น US Dollar (USD)
1 INR = 0.0136081043 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง