แปลงสกุลเงิน Hong Kong Dollar (HKD)

อัตรา: 0.1290052425
แปลงจาก Hong Kong Dollar (HKD) เป็น US Dollar (USD)
1 HKD = 0.1290052425 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง