แปลงสกุลเงิน Hong Kong Dollar (HKD)

เป็น
อัตรา: 0.1282305720
แปลงจาก Hong Kong Dollar (HKD) เป็น US Dollar (USD)
0 HKD = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง