อัตราแลกเปลี่ยน ETC เป็น CAD

อัตรา: 25.414145732892
แปลงจาก Ethereum Classic (ETC) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 ETC = 25.414145732892 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum Classic(ETC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง