อัตราแลกเปลี่ยน DGB เป็น CAD

อัตรา: 0.010385940588192
แปลงจาก DigiByte (DGB) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 DGB = 0.010385940588192 CAD

Get Free Account to Buy / Sell DigiByte(DGB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง