อัตราแลกเปลี่ยน CNY เป็น AZN

อัตรา: 0.23926913249453
แปลงจาก Chinese Yuan Renminbi (CNY) เป็น Azerbaijan Manat (AZN)
1 CNY = 0.23926913249453 AZN

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง