แปลงสกุลเงิน Chinese Yuan Renminbi (CNY)

อัตรา: 0.1428838535
แปลงจาก Chinese Yuan Renminbi (CNY) เป็น US Dollar (USD)
1 CNY = 0.1428838535 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง