แปลงสกุลเงิน Chinese Yuan Renminbi (CNY)

เป็น
อัตรา: 0.1434015426
แปลงจาก Chinese Yuan Renminbi (CNY) เป็น US Dollar (USD)
0 CNY = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง