แปลงสกุลเงิน South African Rand (ZAR)

อัตรา: 0.0651656223
แปลงจาก South African Rand (ZAR) เป็น US Dollar (USD)
1 ZAR = 0.0651656223 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง