แปลงสกุลเงิน Thai Baht (THB)

อัตรา: 0.0319263190
แปลงจาก Thai Baht (THB) เป็น US Dollar (USD)
1 THB = 0.0319263190 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง