แปลงสกุลเงิน Thai Baht (THB)

เป็น
อัตรา: 0.0331072919
แปลงจาก Thai Baht (THB) เป็น US Dollar (USD)
0 THB = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง