ระบบแปลง TerraUSD (UST)

อัตรา: 0.999825
แปลงจาก TerraUSD (UST) เป็น US Dollar (USD)
1 UST = 0.999825 USD

Get Free Account to Buy / Sell TerraUSD(UST)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง