แปลงสกุลเงิน Swedish Krona (SEK)

อัตรา: 0.1179767018
แปลงจาก Swedish Krona (SEK) เป็น US Dollar (USD)
1 SEK = 0.1179767018 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง