แปลงสกุลเงิน Swedish Krona (SEK)

เป็น
อัตรา: 0.1030695550
แปลงจาก Swedish Krona (SEK) เป็น US Dollar (USD)
0 SEK = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง