แปลงสกุลเงิน Philippine Peso (PHP)

อัตรา: 0.0208138978
แปลงจาก Philippine Peso (PHP) เป็น US Dollar (USD)
1 PHP = 0.0208138978 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง