แปลงสกุลเงิน Philippine Peso (PHP)

เป็น
อัตรา: 0.0194680900
แปลงจาก Philippine Peso (PHP) เป็น US Dollar (USD)
0 PHP = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง