แปลงสกุลเงิน New Zealand Dollar (NZD)

อัตรา: 0.7078980939
แปลงจาก New Zealand Dollar (NZD) เป็น US Dollar (USD)
1 NZD = 0.7078980939 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง