แปลงสกุลเงิน New Zealand Dollar (NZD)

เป็น
อัตรา: 0.6595813574
แปลงจาก New Zealand Dollar (NZD) เป็น US Dollar (USD)
0 NZD = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง