แปลงสกุลเงิน Malaysian Ringgit (MYR)

อัตรา: 0.2455309793
แปลงจาก Malaysian Ringgit (MYR) เป็น US Dollar (USD)
1 MYR = 0.2455309793 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง