แปลงสกุลเงิน Malaysian Ringgit (MYR)

เป็น
อัตรา: 0.2405391873
แปลงจาก Malaysian Ringgit (MYR) เป็น US Dollar (USD)
0 MYR = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง