แปลงสกุลเงิน Mexican Peso (MXN)

อัตรา: 0.0500633283
แปลงจาก Mexican Peso (MXN) เป็น US Dollar (USD)
1 MXN = 0.0500633283 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง