แปลงสกุลเงิน Mexican Peso (MXN)

เป็น
อัตรา: 0.0525958519
แปลงจาก Mexican Peso (MXN) เป็น US Dollar (USD)
0 MXN = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง