แปลงสกุลเงิน Hungarian Forint (HUF)

อัตรา: 0.0033715239
แปลงจาก Hungarian Forint (HUF) เป็น US Dollar (USD)
1 HUF = 0.0033715239 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง