แปลงสกุลเงิน Hungarian Forint (HUF)

เป็น
อัตรา: 0.0033734454
แปลงจาก Hungarian Forint (HUF) เป็น US Dollar (USD)
0 HUF = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง