ระบบแปลง Binance Coin (BNB)

อัตรา: 483.48
แปลงจาก Binance Coin (BNB) เป็น US Dollar (USD)
1 BNB = 483.48 USD

Get Free Account to Buy / Sell Binance Coin(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง