ระบบแปลง Binance Coin (BNB)

เป็น
อัตรา: 14.4735595034
แปลงจาก Binance Coin (BNB) เป็น US Dollar (USD)
0 BNB = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง