ระบบแปลง Binance Coin (BNB)

อัตรา: 18.20
แปลงจาก Binance Coin (BNB) เป็น US Dollar (USD)
1 BNB = 18.20 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง