อัตราแลกเปลี่ยน LUNC เป็น NEAR

อัตรา: 0.000037283236994
แปลงจาก Terra Classic (LUNC) เป็น NEAR Protocol (NEAR)
1 LUNC = 0.000037283236994 NEAR

Get Free Account to Buy / Sell Terra Classic(LUNC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง