อัตราแลกเปลี่ยน NEAR เป็น LUNA

อัตรา: 38,552.631578947
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น Terra (LUNA)
1 NEAR = 38,552.631578947 LUNA

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง