อัตราแลกเปลี่ยน AVAX เป็น LUNA

อัตรา: 199,530.20134228
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น Terra (LUNA)
1 AVAX = 199,530.20134228 LUNA

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง