8 AOA เป็น BDT

อัตรา: 0.20056420596892
แปลงจาก Angolan Kwanza (AOA) เป็น Bangladeshi Taka (BDT)
8 AOA = 1.6045136477514 BDT

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง